Vstupní a docházkové systémy (ACS)

SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU (ACS)

Rozšiřte svůj bezpečnostní systém o spolehlivou kontrolu vstupu do objektů.

Předností systému kontroly vstupu ACS (Acces Control Systems) je snadná evidence příchodů a průchodů osob a jedinečná kontrola vstupu do jednotlivých prostor dle předem přidělených oprávnění. ACS může být využit také ke kontrolovanému vjezdu vozidel do areálu firmy.

Systémy ACS využívají zádržné prvky, například elektrické zámky, turnikety, brány a další. Nosičem přístupového oprávnění jsou zpravidla magnetické a čipové karty či přívěšky. Nejnovější metoda systému na kontrolu přístupu využívá biometrických informací, například otisky prstů nebo zobrazení oční duhovky či sítnice.

Realizace ACS probíhá ve dvou etapách. Předně je nutné zpracovat technické řešení a vypracovat kompletní projekt. Následuje vlastní instalace zařízení, proškolení obsluhy a uvedení systému do provozu. Součástí nabízených služeb je následný servis, pravidelné revize a kontroly systému či jednotlivých zařízení.

Námi používané technologie:
PARADOX
TOMST

Naše referenční zakázky:
MBNS - International, spol. s r.o.
MBNS Kovárna, s.r.o.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
5 P Agency, spol. s r.o.

DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY (DS)

Nasazením docházkového systému získáte ucelený přehled o pohybu zaměstnanců a omezíte chyby vznikající při manuálním zpracování dat.

Docházkový systém slouží ke komplexnímu sledování, evidenci a řízení průchodů osob prostřednictvím snímačů a přístupových mechanismů, jako jsou například elektrické zámky, turnikety, brány či závory.

DS současně ze zaznamenaných údajů připraví podklady pro zpracování mzdové agendy. Prostřednictvím datových sítí lze slučovat více objektů pod jedno centrální řízení. K jedinečné identifikaci osob se používají podobné prvky jako u systémů ACS.

Realizace DS probíhá ve dvou etapách. Předně je nutné zpracovat technické řešení a vypracovat kompletní projekt. Následuje vlastní instalace zařízení, proškolení obsluhy a uvedení systému do provozu. Součástí nabízených služeb je následný servis, pravidelné revize a kontroly systému či jednotlivých zařízení.

Námi používané technologie:
TOMST

Naše referenční zakázky:
MBNS - International, spol. s r.o.
MBNS Kovárna, s.r.o.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
5 P Agency, spol. s r.o.

LIVEBOX SMARTCAMS Windows Media Service Provider Registrovaný partner Dell Asus Gold Partner ESET Partner Zelená firma