Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS)

Systém EZS hlídá Vaše prostory a signalizuje vstup neoprávněných osob do nich.

EZS je soubor zařízení skládající se z několika komponent, jako jsou například detektory, ústředny, přenosová zařízení, signalizační a ovládací prvky. V konečné podobě se jedná o komplexní zabezpečovací řetězec. Propojení detektorů s ústřednou může být provedeno pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově. Systém EZS signalizuje vstup neoprávněných osob do prostorů, které jsou tímto zařízením střeženy, a následně při vyhlášení poplachu předává informaci k přivolání bezpečnostních složek.

S ohledem na předpokládaná rizika realizujeme zabezpečení ve čtyřech úrovních a to na rizika velmi vysoká, vysoká, průměrná a nízká. Vlastní realizace EZS probíhá ve dvou etapách. Předně je nutné zpracovat technické řešení s návrhem režimového opatření a vypracovat kompletní projekt. Poté následuje vlastní instalace zařízení, proškolení obsluhy a uvedení do trvalého provozu.

Součástí námi nabízených služeb je následný servis, pravidelné revize a kontroly systému či jednotlivých zařízení.

Schvalování komponentů EZS, navrhování, instalace a revize systémů EZS se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50131.

Námi používané technologie:
PARADOX
JABLOTRON

Naše referenční zakázky:
MBNS - International, spol. s r.o.
5 P Agency, spol. s r.o.
ROPLASTO PROFILE s.r.o.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Základní škola Dubňany

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

EPS je nezbytný pomocník pro včasnou identifikaci a lokalizaci vznikajícího ohniska požáru.

Systém elektrické požární signalizace tvoří řídicí ústředna, hlásiče a další doplňující zařízení. Systém EPS zaznamenává a vyhodnocuje vznikající požár, informuje o jeho vzniku akustickou a optickou signalizací přímo v objektu, nebo pomocí zařízení dálkového přenosu signalizuje tento stav na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO). Mimo jiné také může ovládat návazná zařízení bránící rozšíření požáru či usnadňující vlastní požární zásah. Systém EPS tak včasnou informací přispívá k minimalizaci škod vzniklých požárem a zároveň předchází ztrátám na lidském zdraví a životech.

Detektory EPS vyhodnocují situaci na bázi různých fyzikálních principů - vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve kterém jsou umístěny. Všechny detektory jsou dnes vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, který dokáže eliminovat plané poplachy.

Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné řešení, nebo jako součásti integrovaných bezpečnostních systémů. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasicí zařízení, klíčové trezory, apod.).

Realizace EPS probíhá ve dvou etapách. Předně je nutné zpracovat technické řešení a vypracovat kompletní projekt. Následuje vlastní instalace zařízení, proškolení obsluhy a uvedení systému do provozu. Součástí nabízených služeb je následný servis, pravidelné revize a kontroly systému či jednotlivých zařízení.

Normativním základem pro obor EPS jsou normy řady EN 54.

Námi používané technologie:
ESSER
PARADOX
DSC

Naše referenční zakázky:
ROPLASTO PROFILE s.r.o.

OZVUČOVACÍ SYSTÉMY (OS) A MÍSTNÍ ROZHLAS (MR)

Rozšiřte svůj bezpečnostní systém o spolehlivý komunikační prostředek.
 

Ozvučovací systémy (OS) slouží k cílenému oslovení stanoveného okruhu lidí. Obecně se používají všude tam, kde je potřeba informovat, upozornit a případně i pomoci většímu počtu lidí, například ve školních budovách, v sídlech společností, v obchodních centrech, v letištních halách apod.

Nezbytným předpokladem pro vysokou efektivitu OS jsou srozumitelnost hlášení, jeho dostatečná hlasitost, možnost propojení na bezpečnostní a evakuační systémy, vysoká spolehlivost v dlouhodobém provozu a nezávislost na výpadku sítě. Systém umožňuje rozdělit koncové reproduktory na skupiny (zóny) a realizovat tzv. nucený poslech.

Realizace OS probíhá ve dvou etapách. Předně je nutné zpracovat technické řešení a vypracovat kompletní projekt. Následuje vlastní instalace zařízení, proškolení obsluhy a uvedení systému do provozu. Součástí nabízených služeb je následný servis, pravidelné revize a kontroly systému či jednotlivých zařízení.

Ozvučovací systémy, které mají být použity jako evakuační rozhlas, podléhají splnění normy pro nouzové zvukové systémy ČSN EN 60849.
 

Námi používané technologie:
DEXON

Naše referenční zakázky:
Základní škola Dubňany
Jídelna CEJL-ON, Brno
Restaurace Everytime, Brno

 

LIVEBOX SMARTCAMS Windows Media Service Provider Registrovaný partner Dell Asus Gold Partner ESET Partner Zelená firma