Kamerové bezpečnostní systémy (CCTV)

KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV)

Kamerové systémy - kompletní řešení na míru podle požadavků zákazníka.

Základními prvky systému CCTV jsou kamery, záznamové zařízení, monitory a různé další komponenty podle individuálních požadavků na funkčnost. Systém pracuje jako uzavřený televizní okruh, což přímo demonstruje i zkratka CCTV (Closed Circuit Television). Kromě nejběžnějšího využití při hlídání nejrůznějších objektů jsou CCTV systémy velmi významným prostředkem pro monitorování v bezpečnostních aplikacích, například pro ověření poplachového stavu, pro sledování různých výrobních procesů apod.

Při návrhu kamerového systému je potřeba zvažovat řadu aspektů. Především je to druh a počet kamer, které budou v systému využity. Současné systémy umožňují téměř neomezené možnosti ovládání kamer, například otáčení, ostření nebo přiblížení obrazu. Dále je potřeba posoudit, jestli je možné kamery pomocí koaxiálních či optických kabelů, nebo datovými sítěmi s protokolem TCP/IP, případně zda bude nutné použít bezdrátového spojení.

Podle počtu kamer a dále podle požadavku na způsob a dobu archivace se dimenzuje výběr záznamového zařízení. Ostatní komponenty a doplňky již závisí pouze na potřebách a požadavcích na výsledný výstup – monitor, napojení na internet pro možnost sledování ze vzdáleného místa apod.

Realizace CCTV probíhá ve dvou etapách. Nezbytná je fyzická obhlídka místa, kde má být systém CCTV vybudován, a zpracování technického řešení. Poté následuje vlastní instalace zařízení, proškolení obsluhy a předání dokumentace.

Součástí námi nabízených služeb je provádění servisu, pravidelných revizí a kontroly systému či jednotlivých zařízení.

Schvalování komponentů CCTV, navrhování a instalace systémů CCTV se řídí skupinou harmonizovaných norem ČSN EN 50132.

Námi používané technologie:
SAMSUNG
AVTECH
RELONG
SANYO
GANZ

Naše referenční zakázky:
MBNS - International, spol. s r.o.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
DEHTOCHEMA BITUMAT, s.r.o.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Domácí telefony, videotelefony (DT, VT)

Identifikujte příchozího návštěvníka ještě před otevřením dveří – hlasově i vizuálně.

Součástí komplexních dodávek slaboproudých instalací a technologií jsou komunikační systémy umožňující identifikovat příchozí návštěvy ještě před otevřením dveří. Systémy jsou založeny na propojení domácích telefonů či videotelefonů s ovládacím zařízením na otevírání dveří. Tyto systémy využívají spektrum výrobků od ekonomických variant až po nejmodernější přístroje s digitálním přenosem obrazu i zvuku.

Realizujeme komunikační systémy jak pro jednotlivé byty a rodinné domy, tak pro rozsáhlejší objekty s více vstupy a větším počtem komunikačních míst, jako jsou například nájemní a panelové domy či polyfunkční objekty. DT a VT s doplňkovými systémy ovládání dveří pomocí elektrických zámků či jiných otevíracích mechanizmů umožňují kvalitním a bezpečným způsobem identifikovat osoby při vstupu do objektu. Dále mohou poskytnout oboustrannou hlasovou i vizuální komunikaci a případně také pořídit fotozáznam s časovými údaji, což může být užitečné pro přehled o návštěvách v nepřítomnosti majitele.

Realizace probíhá ve dvou etapách. Předně je nutné zpracovat technické řešení a vypracovat kompletní projekt. Následuje vlastní instalace zařízení, proškolení obsluhy a uvedení systému do provozu. Součástí nabízených služeb je následný servis, pravidelné revize a kontroly systému či jednotlivých zařízení.

Námi používané technologie:
KOCOM

LIVEBOX SMARTCAMS Windows Media Service Provider Registrovaný partner Dell Asus Gold Partner ESET Partner Zelená firma